MBS: Khuyến nghị mua vào PXS

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Xây lắp

Download : baocaocapnhatpxs_NKGF.pdf

Chúng tôi khuyến nghị mua với giá mục tiêu 12 tháng là 15.800 đồng/CP, cao hơn 20,61% so với mức giá hiện tại.

CTCP Kết cấu Kim loại và lắp máy dầu khí (mã PXS) là một trong ba nhà thầu chính, có thể tham gia và thực hiện các gói thầu EPCI cho các công trình xây lắp dầu khí trên biển (Offshore), hai đơn vị khác là PTSC M&C và Xí nghiệp Xây lắp Dầu khí của VietsovPetro.

Trong bối cảnh dịch vụ dầu khí trong nước gặp nhiều khó khăn chỉ những Công ty linh hoạt chuyển đổi hình thức kinh doanh sang những thị trường mới bao gồm các dịch vụ trên bờ (Onshore), hoạt động mở rộng ra thị trường nước ngoài… để tăng doanh thu như PXS, sẽ là những Công ty có kết quả kinh doanh khả quan, giảm bớt sự phụ thuộc vào tác động của chu kỳ giá dầu thấp.

Tuy nhiên, rủi ro đối với PXS khi các chủ đầu tư tại thượng nguồn vẫn tiếp tục yêu cầu giảm giá (năm 2015 đã giảm tư 25%-28%), cắt giảm khối lượng công việc mới.


VNIndex

1,185.48

-3.4 (-0.29%)

 
VNIndex 1,185.48 -3.4 -0.29%
HNX 275.93 -1.25 -0.45%
UPCOM 86.7 1.06 1.23%
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022