MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu FRT

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatfrt-3451.pdf

Quý II/2023, doanh thu chuỗi dược phẩm Long Châu tăng 95,5% so với cùng kỳ nhờ vào 565 cửa hàng mở mới so với cuối quý II/2022, đóng góp 50,1% tổng doanh thu của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – sàn HOSE).

Trong khi đó, doanh thu FPT Shop giảm 18,1% do sức mua giảm mạnh, vì vậy tổng doanh thu FRT chỉ tăng 19,2%. Biên lợi nhuận của FRT có xu hướng giảm, chủ yếu do giá vốn cao từ FPT Shop. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ âm 218,6 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, doanh thu FRT tăng 6,6% đạt 14.923 tỷ đồng, hoàn thành 43,2% dự báo của chúng tôi, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 212,7 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, FRT đã mở thêm 306 cửa hàng Long Châu, đưa chuỗi cửa hàng trở thành chuỗi cửa hàng bán thuốc hiện đại lớn nhất Việt Nam. Nửa cuối năm 2023, FRT cần mở thêm 344-444 cửa hàng nữa để đạt được kế hoạch cửa hàng năm 2023.

Với thế mạnh về công nghệ và mô hình kinh doanh hiệu quả, kết hợp với sức mua tiêu dùng quay trở lại, chúng tôi kỳ vọng Long Châu sẽ trở thành động lực tăng trưởng doanh thu chính cho FRT, tăng 59%/30,3% so với cùng kỳ trong năm 2023-2024.

Chúng tôi dự phóng doanh thu FRT nhờ vào các giả định (1) Long Châu đạt 1.450/1.550 cửa hàng vào năm 2023 và 2024 (2) Doanh thu FPT Shop dần ổn định từ quý IV/2023 – quý cao điểm của điện thoại và phục hồi trở lại vào năm 2024 nhờ vào sự phục hồi sức mua hàng không thiết yếu.

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền dựa trên các luận điểm chính: (1) Long Châu là động lực tăng trưởng chính của FRT trong giai đoạn 2023-2024 (2) FPT Shop phục hồi khi sức mua dần trở lại vào quý IV/2023, phục hồi mạnh mẽ hơn vào năm 2024. Đồng thời, khuyến nghị nắm giữ với giá mục tiêu của FRT là 82.300 đồng/cổ phiếu