MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu GAS

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Gas - khí

Download : baocaocapnhatgass-3147.pdf

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo sản lượng khí khô sẽ tiếp tục hồi phục nhờ khách hàng điện sẽ tiêu thụ nhiều hơn trong bối cảnh nhu cầu điện tăng và thủy điện đã đi qua mức đỉnh, nhiệt điện sẽ được huy động nhiều hơn.

Dự báo sản lượng khí khô đạt 8.25 tỷ m3 (+6%), sản lượng LPG đạt 2.25 triệu tấn (+10%) nhờ vào việc cung cấp khí nguyên liệu cho nhà máy Hóa dầu Long Sơn khi đi vào vận hành thương mại từ giữa năm 2023, sản lượng Condensate dự báo đạt mức 80 nghìn tấn.

Với kịch bản cơ sở giá dầu trung bình đạt 85 usd/thùng, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2023 của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS – sàn HOSE) có thể đạt 92.075 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.066 tỷ đồng, lần lượt bằng 91% và 69 % của năm 2022. Thu nhập mỗi cổ phần năm 2023 đạt 5.193 đồng/cổ phần.

Trong trung và dài hạn, theo chiến lược phát triển ngành khí và dự thảo Quy hoạch điện 8, nhu cầu khí tự nhiên cho phát điện tăng lên mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu khí cho điện (đến 2030, công suất các nhà máy điện khí dự kiến đạt 29,7-38,8GW, tương ứng nhu cầu khí là khoảng 30-35 tỷ m3/năm). Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép (CAGR) sản lượng khí kinh doanh của GAS đạt mức 14% trong giai đoạn 2022-2030.

Chúng tôi khuyến nghị giữ cổ phiếu GAS với các điểm nhấn chính: 1) Doanh nghiệp số 1 ngành khí Việt Nam với quy mô tiếp tục mở rộng; 2) Kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan nhờ sản lượng khí hồi phục và đặc biệt giá dầu tăng mạnh: 3) Tiềm lực tài chính mạnh là cơ sở đảm bảo thực hiện tốt các dự án đầu tư trong tương lai; 4) Chính sách cổ tức bằng tiền hấp dẫn với tỷ lệ từ 30-35%/năm