MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu PLX

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Xăng dầu

Download : baocaocapnhatplx-2923.pdf

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX – sàn HOSE) vừa thực hiện thoái vốn thành công khoản đầu tư tại PGBank, giá trị thoái vốn đạt 2.568 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo tài chính quý I/2023 thì khoản thoái vốn này mang về lợi nhuận tài chính khoảng 685 tỷ đồng và sẽ được hạch toán trong quý II/2023.

Doanh thu quý I/2023 đạt 67.432 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận gộp đạt 3.559 tỷ đồng, tăng 28,1%. Lợi nhuận trước thuế đạt 838 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ 2022.

Triển vọng kinh doanh trong năm 2023 của Công ty có những thuận lợi và thách thức đan xen, mặc dù vậy, chúng tôi đánh giá triển vọng cơ bản là lạc quan dựa trên các điểm nhấn chính: 1) Vị thế đầu ngành tiếp tục đưa sản lượng bán hàng tăng lên; 2) Các bất cập trong kinh doanh xăng dầu của năm 2022 cơ bản đã được tháo gỡ trong nửa cuối năm 2022 là cơ hội để công ty gia tăng hiệu quả; 3) Thoái vốn thành công ở các khoản đầu tư ngoài ngành nâng cao năng lực tài chính của công ty; 4) trong dài hạn, nhu cầu xăng dầu trong nước tiếp tục tăng lên cho phát triển kinh tế. Thách thức trong năm 2023 là hiện tại nền kinh tế đang gặp những khó khăn nhất định làm nhu cầu xăng dầu tăng chậm.

Với kịch bản giá dầu trung bình năm ở mức 82 usd/thùng, dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023 của công ty lần lượt đạt 238.730 tỷ đồng và 4.750 tỷ đồng, bằng 78,5% và 209,2% của năm 2022. (đã bao gồm lợi nhuận từ thoái vốn PGB trong tháng 4/2023).

Kết hợp Phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, so sánh PE, PB, giá trị cổ phiếu của Công ty được xác định ở mức 40.800 đồng/CP cho 12 tháng tới, chúng tôi khuyến nghị giữ cổ phiếu PLX.