MBS: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PVI

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Bảo Hiểm

Download : null

Chúng tôi khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PVI.

Trong quý I/2024, doanh thu hợp nhất (bao gồm doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và các doanh thu khác) ghi nhận 6.504 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, với đóng góp chính đến từ mảng kinh doanh lợi nhuận trước thuế hợp nhất ghi nhận 446 tỷ đồng, tăng trưởng 40,5%, trong đó, mảng hoạt động tài chính đóng góp gần 49% vào tổng lợi nhuận của công ty. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 37%/41% kế hoạch doanh thu/lợi nhuận trước thuế của công ty đề ra.

Trong năm 2024, PVI đặt ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đạt 17.398 tỷ đồng/1.080 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt tăng 8%/giảm 13%. Mục tiêu lợi nhuận 2024 theo kế hoạch đề ra tăng trưởng âm trong khi doanh thu vẫn tăng trưởng dương, đến từ các nguyên nhân chính PVI nhận biết trước xu hướng lãi suất tiếp tục giảm trong 2024, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp; kế hoạch được đề ra trong bối cảnh thận trọng. Ngoài ra, trong năm nay, công ty vẫn duy trì chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt với mức tối thiểu 28,5%.

Tỷ suất sinh lời từ tiền gửi của PVI đến quý I/2024 vẫn giữ được trên mức 7% mặc dù lãi suất huy động giảm mạnh, nhờ có sự linh hoạt trong công tác đầu tư và nắm bắt xu hướng lãi suất.

Trong cuộc trao đổi, công ty cũng cho biết đang chuẩn bị các bước cho việc chuyển sang, đưa cổ phiếu PVI sang niêm yết trên sàn HOSE.

Hiện nay, tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang sở hữu 35% vốn tại PVI. Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, PVN sẽ thoái vốn khỏi PVI trước thời điểm cuối năm 2025. Mặc dù, các bước khởi động đầu tiên cho lộ trình thoái vốn đã được chuẩn bị, nhưng việc thoái vốn thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.