BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PET

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatpet-7147.pdf

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET – sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 4/2023, với doanh thu thuần tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.586 tỷ đồng (tăng 7,7% so với tháng trước), trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 25,0% so với cùng kỳ, đạt 18 tỷ đồng (tăng 20% so với tháng trước).

Lũy kế, doanh thu thuần 4 tháng đầu năm giảm 7,5% so với cùng kỳ, đạt 5.832 tỷ, và lợi nhuận trước thuế giảm mạnh 48,1% xuống mức 135 tỷ. Với những kết quả trên, PET hoàn thành lần lượt 34,4%/ 22,8% dự báo tương ứng cho cả năm 2023 của chúng tôi.

Chúng tôi giữ nguyên dự báo kết quả kinh doanh cho PET với CAGR lợi nhuận ròng giai đoạn 2023-25 là 22,2%. Với việc giá cổ phiếu tăng mạnh (50,8% kể từ đầu năm), PET đã đạt mức giá mục tiêu của chúng tôi. Định giá của doanh nghiệp ở mức hợp lý.

BVSC duy trì khuyến nghị Neutral với giá mục tiêu 26.200 đồng/cổ phiếu. BVSC khuyến nghị nhà đầu tư xem xét lại PET khi mức định giá hấp dẫn hơn.