MBS: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VIB

Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Ngân hàng

Download : baocaocapnhatvib-2916.pdf

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – sàn HOSE) tăng lần lượt 0,4% và 26,1% so với năm trước.

Dự báo của chúng tôi dựa trên các cơ sở chính: (1) tín dụng 2023 và 2024 đạt lần lượt 9,9% và 14,8%; (2) NIM tăng nhẹ lên 4,8% trong 2023 và 5,1% năm tiếp theo (3) Chi phí trích lập dự phòng trong quý IV/2023 tiếp tục tăng mạnh 302,4% so với cùng kỳ đưa tổng chi phí trích lập trong 2023 tăng 257,5%. Chi phí trích lập trong năm 2024 được dự báo sẽ giảm 17,1% so với 2023 nhưng vẫn cao hơn 3 lần so với 2022.

Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ đối với VIB dựa trên tăng trưởng tín dụng trung bình trong giai đoạn 2024-2027 đạt 14,9% và NIM sẽ được duy trì quanh mức 5.0%; ROE được duy trì trên 25% trong cùng giai đoạn giúp lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng kép 15.3%/năm.

Đồng thời, chúng tôi cũng điều chỉnh giá giá mục tiêu 12 tháng xuống còn 20.100 đồng/CP do điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận sau thuế 2023-2024 lần lượt 9,5% và 9,4% so với dự báo gần nhất dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, chất lượng tài sản suy giảm mạnh hơn kỳ vọng cũng khiến chúng tôi nâng tỷ lệ trích lập dự phòng cho 2023 và 2024.