BVSC: Lợi nhuận năm 2023 của MWG sẽ phục hồi đáng kể

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : baocaocapnhatmwg-9871.pdf

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 không mấy ấn tượng.

Cụ thể, lợi nhuận ròng giảm mạnh 60,4% so với cùng kỳ năm trước về mức thấp trong nhiều năm, đạt 619 tỷ đồng (giảm 31,7% so với quý trước) do doanh thu thuần giảm còn 30.588 tỷ đồng (giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước và giảm 4,4% so với quý trước).

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của MWG chỉ đạt 133.045 tỷ đồng (tăng 8,5% so với năm trước) và 4.102 tỷ đồng (giảm 16%), hoàn thành 97%/ 93% dự báo tương ứng cho FY22 của chúng tôi.

Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch tại mức P/E 12,8x (cuối 2023), so với mức trung bình 5 năm là 15,5x.

Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận ròng 2023 sẽ phục hồi đáng kể 31,7% so với năm trước lên 5.402 tỷ nhờ các yếu tố phi cốt lõ như giảm chi phí tài chính và thiếu vắng chi phí một lần cho việc đóng cửa các cửa hàng. Hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện có vẻ gặp nhiều khó khăn hơn so với dự đoán của chúng tôi, trong khi đó giá cổ phiếu gần đây đã phục hồi.

Chúng tôi đang xem xét lại dự báo, khuyến nghị và giá mục tiêu cho MWG.