BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VEA với giá mục tiêu 56.464 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ô tô

Download : baocaocapnhatvea-7154.pdf

Chúng tôi đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021 - 2024 ổn định ở mức 10,3% cho Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA - UPCoM).

Cụ thể, chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2022 của VEA sẽ tăng 10,4% so với năm trước đó lên 4.436 tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng 18,5% lên 6.817 tỷ đồng. Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2023 - 2024 của VEA sẽ tăng trưởng 6,8%/5,9% lên 7.283 tỷ đồng và 7.714 tỷ đồng.

Cổ tức dự báo giai đoạn 2022 - 2024 trong khoảng 4.200 - 5.400 đồng/cp, tương ứng với suất cổ tức hấp dẫn là 8,8 - 11,2% so với giá hiện tại.

Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch với P/E dự phóng là 9,4x (năm 2022) và 8,8x (năm 2023), mà chúng tôi cho rằng là hấp dẫn, với: (1) Tỷ lệ tiếp xúc lớn và riêng biệt với thị trường xe máy quy mô lớn ở Việt Nam và tăng trưởng ô tô trong dài hạn trong bối cảnh tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh; (2) Triển vọng phục hồi mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi những cải thiện rõ ràng trong hoạt động kinh doanh cốt lõi và lợi nhuận liên doanh phục hồi; (3) Bảng cân đối mạnh mẽ; và (4) Suất cổ tức hấp dẫn 8,8-11,2%.

Chúng tôi khuyến nghị Outperform đối với cổ phiếu VEA với giá mục tiêu (TP) 56.464 đồng/cổ phiếu (Upside: 16,7%).


VNIndex

1,185.48

-3.4 (-0.29%)

 
VNIndex 1,185.48 -3.4 -0.29%
HNX 275.93 -1.25 -0.45%
UPCOM 86.7 1.06 1.23%
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022