BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VEA với giá mục tiêu 56.464 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Ô tô

Download : baocaocapnhatvea-7594.pdf

Theo ước tính của chúng tôi, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA - UPCoM) đang đặt mục tiêu lợi nhuận ròng giai đoạn 2022 ở cấp công ty mẹ tăng trưởng với tốc độ CAGR ổn định 7,1%.

Trong đó, yếu tố đóng góp chính - thu nhập tài chính dự báo tăng trưởng nhẹ với tốc độ CAGR 3,3%, chúng tôi hiểu rằng phần còn lại đến từ sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

BVSC duy trì khuyến nghị Outperform với VEA với giá mục tiêu không đổi là 56.464 đồng/CP (Upside: 21%). Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch ở mức P/E là 8,6x (giữa năm 2023) và 8,5x (năm 2023), dựa trên dự báo hiện tại của chúng tôi.

Chúng tôi ưa thích VEA về triển vọng phục hồi mạnh mẽ và khả năng hưởng lợi từ câu chuyện dài hạn của thị trường ô tô đang bùng nổ ở Việt Nam. Việc chuyển sang niêm yết trên sàn giao dịch chính duy trì là yếu tố thay đổi cục diện đối với cổ phiếu VEA, trong khi đó cổ tức tiền mặt bền vững thu hút các nhà đầu tư phòng thủ.


VNIndex

1,269.18

-4.48 (-0.35%)

 
VNIndex 1,269.18 -4.48 -0.35%
HNX 297.94 -3.25 -1.09%
UPCOM 92.85 -0.22 -0.24%
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022