BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu VNM

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhatvnm-8261.pdf

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2023 kém khả quan với doanh thu thuần 13.918 tỷ đồng (tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 1.857 tỷ đồng (giảm 18%).

BVSC dự báo doanh thu thuần 61.061 tỷ đồng (tăng 1,8% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 8.985 tỷ đồng (tăng trưởng 5,5%), thấp hơn lần lượt 2% và 6% dự báo lần trước sau khi điều chỉnh cho kết quả kinh doanh quý I/2023.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin vào câu chuyện biên lợi nhuận dần hồi phục trong nửa cuối năm 2023 – 2024 và dự báo lợi nhuận tăng trưởng 10,4% trong 2024. EPS dự phóng lần lượt là 3.824 và 4.219 đồng/cp tương ứng với P/E 18,2x và 16,5x cho 2023 – 2024.

Khuyến nghị đầu tư: Với việc giá cổ phiếu đã giảm 10% từ cuối tháng 1/2023 trong khi kỳ vọng biên lợi nhuận cải thiện vẫn giữ nguyên, BVSC nâng khuyến nghị lên lại OUTPERFORM cùng giá mục tiêu 82.400 đồng/cp, dựa trên P/E trung vị 20,5x của các công ty cùng ngành trong khu vực và EPS bình quân 2023 – 2024.

Chúng tôi cho rằng sẽ có cơ hội để tích luỹ trong quý II/2023 khi lợi nhuận vẫn chưa kịp cải thiện vì nền so sánh về biên lợi nhuận cùng kỳ năm trước còn khá cao.