BVSC: Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu SAB

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Tiêu dùng

Download : baocaocapnhatsab-7877.pdf

Kết quả kinh doanh quý I/2023 cho thấy bức tranh chung của ngành bia, CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabecon, mã SAB – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu 6.214 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 967 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ).

Với mức đóng góp dưới kỳ vọng của kết quả kinh doanh quý I/2023 thì BVSC cũng điều chỉnh dự báo cho cả năm 2023. Chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 35.512 tỷ (tăng 1,5% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 5.094 tỷ (giảm 2,5%), giảm 7% và 9% so với dự báo trước. Trong đó, sự thay đổi lớn nhất là doanh thu bia tăng 1,5% (so với tăng 9,5% trước đây) và SG&A/doanh thu tăng thêm 50bps. EPS dự phóng 7.308 đồng/cp và P/E 22,2x.

Giao dịch tăng sở hữu chi phối tại Sabibeco sẽ hoàn thành đầu 2024. Năng lực sản xuất của Sabibeco gần 600 triệu lít/năm, tức bằng 25% tổng năng lực 2,4 tỷ lít của cả SAB và các đơn vị liên kết (Sabeco Group). Năm 2022, Sabibeco ghi nhận doanh thu 2.357 tỷ và lỗ sau thuế 3,5 tỷ - hiệu quả thấp các đơn vị liên kết khác như SMB, WSB... Theo SAB, việc kiểm soát chi phối và cải thiện hoạt động của Sabibeco sẽ giúp nâng cao hiệu quả của cả Tập đoàn. Ngoài danh mục sản phẩm cũng được bổ sung thêm bia Sagota, qua đó tăng thêm thị phần nội địa.

Với triển vọng ngắn hạn kém khả quan, BVSC tiếp tục duy trì khuyến nghị NEUTRAL đối với SAB, trong đó hạ giá kỳ vọng xuống 182.700 đồng/cp sau khi đã điều chỉnh giảm 9% EPS năm 2023 và giữ nguyên P/E mục tiêu 25x. Tuy vậy, chúng tôi cũng nhìn thấy điểm sáng cho 2024 xoay quanh việc biên lợi nhuận phục hồi nhờ giá đầu vào giảm và lợi ích cộng hưởng từ việc hợp nhất Sabibeco. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc tích luỹ nếu giá cổ phiếu điều chỉnh về vùng hợp lý hơn, đặc biệt là khi áp lực so sánh ở Q2 2023 sắp tới với nền lợi nhuận cao năm ngoái là rất lớn.