VCBS: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu AGG

Nguồn : VCBS - CTCK Vietcombank

Ngành : Bất động sản

Download : baocaocapnhatagg-8519.pdf

Trong giai đoạn 2024 – nửa đầu năm 2025, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – sàn HOSE) sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao và ghi nhận doanh thu đối với các sản phẩm còn lại tại dự án West Gate (Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra, hiệu quả lợi nhuận hoạt động chuyển nhượng BĐS của AGG dự báo sẽ được cải thiện đáng kể nhờ mặt bằng giá bán cao hơn.

Dự án The Gió (Dĩ An, Bình Dương) hiện đã hoàn thành phần lớn thủ tục pháp lý và dự kiến đưa vào kinh doanh sau khi tính toán xong tiền sử dụng đất cần nộp bổ sung. Chúng tôi đánh giá The Gió sẽ mang lại hơn 7.000 tỷ đồng doanh thu và là nguồn đóng góp chủ đạo đến kết quả kinh doanh của AGG trong giai đoạn 2025 – 2027.

Bên cạnh việc triển khai The Gió, trong giai đoạn 2024 – 2025 AGG dự kiến đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn tại khu vực trung tâm hành chính huyện Bình Chánh (BC27 và BC3.2), theo đó hưởng lợi từ mật độ dân cư và mặt bằng giá bán đã được xác lập bởi West Gate.

Trong giai đoạn 2024 – 2026, VCBS đánh giá hoạt động triển khai, bán hàng của AGG sẽ sôi nổi hơn khi thị trường dần hồi phục và doanh nghiệp chủ trương khởi động lại hoạt động M&A, xúc tiến hoàn thiện pháp lý các dự án BĐS. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu AGG với mức định giá hợp lý là 28.760 đồng/CP.